STŘECHY RS - Rostislav Sklenář

Šikmé střechy

Pod pojmem šikmá střecha se označuje střecha se sklonem vnějšího povrchu v intervalu    45° < α <= 45° a strmá střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí 45° < α < 90° (ČSN 73 1901/1998 Navrhování střech - základní ustanovení).

 

U šikmých střech hraje velice důležitou roli sklon střechy. Proto zde uvádíme doporučené nejmenší sklony skládaných krytin.


Skládaná krytina Doporučený nejmenší sklon
Krytina z tašek pálených nebo skleněných  
- z tašek obyčejných, dvojitá 35°
- z tašek drážkových tažených 40°
- z tašek drážkových ražených 35°
- z vlnovek (esovek) 35°
- z prejzů 40°
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových 22°  
Krytina z betonových tašek obyčejných 30°  
Krytina z přírodní břidlice    
- jednoduchá 30°  
- dvojitá 25°  
Krytina z vláknocementových rovinných prvků  
- jednoduchá 30°
- dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových desek 10°  
Krytina z plechových rovinných desek 30°  
Krytina z vlnitého plechu 10° (Výrobce nad 14°)  
Krytina z ohýbaných plechů  
Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty  
Krytina z dřevěných šindelů    
- jednoduchá 40°  
- dvojitá 35°  
Krytina z asfaltových šindelů 15°  
Krytina z došků (slámy, rákosu) 45°

Rostislav Sklenář
Unčovice 124
784 01  Litovel ( Mapa >> )

tel: +420 737 785 368
tel: +420 602 955 694
e-mail: rsklenar@volny.cz
           info@strechyrs.cz

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení:
Telefon / Mail:
Text vzkazu:
Opište "střechy":